Tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ PJICO

Với tình hình phát triển kinh tế mạnh mẽ kéo theo nhu cầu bảo hiểm tài sản ngày càng cao, Petrolimex đã nhận bảo hiểm cháy nổ cho đa dạng tài sản của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong toàn lãnh thổ Việt Nam với bảo hiểm cháy nổ PJICO. Đây là bảo hiểm được Bộ Tài chính cấp phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định Pháp luật Việt Nam. Bảo hiểm PJICO – Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được thành lập vào ngày 15/6/1995. PJICO bao gồm 7 cổ đông sáng lập thuộc các tổ chức kinh tế nhà nước lớn của Việt Nam, vừa có tiềm năng và mang uy tín lớn mạnh cả trong và ngoài nước. Bảo hiểm cháy nổ của PJICO bao gồm 2 loại: Bảo hiểm cháy nổ tự nguyện và bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. mọi khách hàng có thể tìm hiểu về bảo hiểm cháy nổ PJICO qua những thông tin chia sẻ dưới đây.

Đối tượng nào được mua bảo hiểm cháy nổ PJICO

Bảo hiểm cháy nổ PJICO đặc biệt cần thiết với doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân có cơ sở kinh doanh. Đây là các đối tượng có nghĩa vụ thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định. Đồng thời bảo hiểm dành cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu bảo vệ tài sản trước rủi ro tai nạn cháy nổ…

Tài sản cần bảo hiểm cháy nổ của PJICO, bao gồm các tài sản có giá trị được định mức thành tiền và xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Bao gồm:

 • Nhà ở, nhà xưởng, công trình kiến trúc, trang thiết bị vật tư, tài sản kèm theo. Xem ngay: bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng để hiểu rõ hơn.
 • Dây chuyền công nghệ, thiết bị máy móc.
 • Hàng hoá, vật phẩm, vật tư và các tài sản cố định có giá trị khác.
Bảo hiểm cháy nổ PJICO cực kỳ cần thiết đối với các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân kinh doanh, sản xuất…

Bảo hiểm cháy nổ PJICO cực kỳ cần thiết đối với các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân kinh doanh, sản xuất…

Cách tính toán tiền bảo hiểm cháy nổ PJICO

Khi tham gia bảo hiểm cháy nổ PJICO, khách hàng cần nắm được những thông tin cơ bản về cách tính số tiền bảo hiểm như sau:

 • Số tiền bảo hiểm cháy nổ tính thành tiền theo giá trị thị trường của các tài sản bảo hiểm tại thời điểm cháy nổ được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ mà khách hàng đã đăng ký bảo hiểm.
 • Số tiền bảo hiểm cháy nổ sẽ được tính theo giá trị trung bình hoặc giá tri tối đa của tài sản theo thoả thuận giữa 2 bên nếu số lượng tài sản bảo hiểm thường xuyên tăng giảm. Cụ thể gồm:
  + Giá trị trung bình của tài sản bảo hiểm: Là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính giá trị trung bình của tài sản và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm.
  + Giá trị tối đa của tài sản bảo hiểm: Là số tiền được bên mua bảo hiểm ước tính giá trị tối đa của tài sản và thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm tại một thời điểm nào đó trong thời gian bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm. Dựa theo thoả thuận 2 bên, có thể là đầu mỗi tháng hoặc đầu mỗi quý.
 • Số tiền bảo hiểm do các bên thoả thuận theo quy định nếu không xác định được giá trị thị trường của tài sản bảo hiểm.

Tìm hiểu phí bảo hiểm cháy nổ PJICO

Phí bảo hiểm cháy nổ PJICO được xác định như sau:

 • Đối với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, phí dựa theo Biểu phí ban hành kèm Quyết định. Đây là mức phí tính trên cơ sở thời gian 1 năm. Nếu trường hợp dài hơn 1 năm, phí bảo hiểm sẽ được tính tương ứng theo tỷ lệ thời hạn bảo hiểm.
 • Trường hợp số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị trung bình thì mức phí bảo hiểm cháy nổ được tính trên cơ sở của giá trị trung bình tài sản bảo hiểm.
 • Trường hợp số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị tối đa thì mức phí bảo hiểm cháy nổ được tính như sau:
  + Khi lập hợp đồng bảo hiểm, mức phí bảo hiểm cháy nổ được tính trên cơ sở của giá trị tối đa tài sản bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm thông báo. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thu trước tối đa 75% số phí bảo hiểm trên cơ sở của giá trị tối đa tài sản bảo hiểm.
  + Cuối thời hạn bảo hiểm, căn cứ vào các giá trị tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm tính toán giá trị tối đa bình quân của tài sản trong suốt cả thời gian bảo hiểm. Đồng thời, kết hợp tính phí bảo hiểm trên cơ sở giá trị tối đa bình quân này. Nếu phí tính lại lớn hơn phí đã nộp thì bên mua bảo hiểm sẽ bổ sung phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm số tiền còn thiếu hụt. Nếu phí bảo hiểm tính lại thấp hơn số tiền đã đóng trước đó thì bên doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn trả lại cho bên mua bảo hiểm số tiền đã đóng dư. Tuy nhiên, số phí bảo hiểm chính thức phải đóng không được nhỏ hơn 2/3 phí đã đóng.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền được yêu cầu bên khách hàng mua bảo hiểm xuất trình các giấy tờ, sổ sách, kế toán liên quan để kiểm tra các dữ liệu, chứng từ đã được thông báo trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

Trên đây là một số thông tin về bảo hiểm cháy nổ PJICO có thể rất hữu ích đối với các bạn. Hy vọng nó có thể giúp các bạn có những quyết định sáng suốt nhất.

Related Posts

Trả lời