Giải đáp thắc mắc chứng khoán niêm yết là gì?

Chứng khoán niêm yết là gì là? Sự thành công của việc niêm yết chứng khoán phụ thuộc vào những yếu tố nào? Mời quý bạn đọc tham khảo thông tin hữu ích ngay sau đây để giải đáp thắc mắc trên.

Chứng khoán niêm yết là gì?

Chứng khoán niêm yết là những cổ phiếu đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán, đạt đủ tiêu chuẩn trên thị trường chứng khoán.

Quá trình niêm yết chứng khoán là quá trình Sở giao dịch hàng hóa chấp thuận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và  giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định lượng, định tính mà Sở giao dịch chứng khoán đề ra.

Niêm yết chứng khoán thường bao hàm việc yết tên tổ chức phát hành, giá chứng khoán.

Các công ty muốn sở hữu chứng khoán niêm yết phải có đáp ứng được  các điều kiện để niêm yết. Điều kiện này được quy định cụ thể trong quy chế về niêm yết chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán ban hành.

Thông thường, có 2 quy định chính về niêm yết là:

  • Yêu cầu về công bố thông tin của công ty
  • Tính khả mại của các chứng khoán

chứng khoán niêm yết là gì

Chứng khoán niêm yết

Lợi ích khi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Tiếp cận kênh huy động vốn dài hạn

Doanh nghiệp huy động vốn một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng từ việc phát hành cổ phiếu dựa trên tính thanh khoản cao và uy tín của doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường.

Doanh nghiệp không phải thanh toán lãi vay, từ đó sẽ rất chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn huy động được cho mục tiêu và chiến lược dài hạn của mình.

Khuyếch trương uy tín của doanh nghiệp

Để được niêm yết chứng khoán, doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện chặt chẽ về mặt tài chính, hiệu quả sản xuất – kinh doanh cũng như cơ cấu tổ chức…

Do đó, những công ty được niêm yết thường là những công ty có hoạt động sản xuất – kinh doanh tốt.

Thực tế đã chứng minh, niêm yết chứng khoán là một trong những cách thức quảng cáo tốt cho doanh nghiệp, từ đó thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác…

Tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp

Cổ đông của doanh nghiệp dễ dàng chuyển nhượng cổ phiếu đang nắm giữ, qua đó tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu.

Bất lợi khi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Chi phí niêm yết khá tốn kém

Để chứng khoán niêm yết được, doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều khoản chi phí như hội họp, thuê tư vấn, kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, quảng cáo…

Áp lực đối với lãnh đạo doanh nghiệp về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh

Tổ chức niêm yết chịu áp lực giám sát của xã hội, áp lực phải nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh nhằm duy trì và tăng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Quyền kiểm soát có thể bị đe dọa

Khi niêm yết, việc giao dịch chứng khoán khiến cơ cấu cổ đông thay đổi, dẫn đến sự biến đổi và bất ổn định trong quá trình quản lý doanh nghiệp và có thể đe dọa đến quyền kiểm soát của các cổ đông lớn.

Chịu nhiều nghĩa vụ công bố thông tin và các ràng buộc khác

Khi chứng khoán niêm yết, doanh nghiệp phải công bố ra bên ngoài các thông tin như

  • Số lượng chứng khoán do các nhân vật chủ chốt nắm giữ;
  • Thông tin về tình hình tài chính,
  • Doanh thu, chi phí, định hướng, chiến lược phát triển…

Lưu ý về chứng khoán niêm yết

Sự thành công của việc niêm yết chứng khoán phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như: điều kiện chung của nền kinh tế, luật pháp, chính sách… đặc biệt là trạng thái hay xu hướng của TTCK.

Khi thị trường chứng khoán đang lên, việc niêm yết rất thuận lợi và giá chứng khoán tăng cao.

Khi thị trường đang đi xuống, việc niêm yết sẽ gặp những khó khăn nhất định và khả năng doanh nghiệp huy động được vốn qua kênh này trở nên rất khó khăn.

>> Xem thêm: 2 sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam hiện nay.

chứng khoán niêm yết là gì

Thị trường chứng khoán tụt giảm

Để chứng khoán niêm yết được thì công ty phát hành cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn do Sở giao dịch chứng khoán đặt ra.

Mỗi Sở giao dịch đều có những điều kiện khác nhau để đảm bảo an toàn hoạt động và phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Vì thế, công ty cần chú ý để giao dịch được thuận lợi.

Related Posts

Add Comment