Chứng khoán lưu ký là gì? Lợi ích của chứng khoán lưu ký?

Chứng khoán lưu ký là gì là thắc mắc của nhiều người. Chứng khoán được lưu ký tại đâu. Lợi ích của nó ra sao? Nhà đầu tư cần làm gì khi chứng khoán chưa được lưu ký. Tham khảo bài viết dưới đây sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn đọc.

Chứng khoán lưu ký

Lưu ký là việc lưu trữ, gìn giữ, bảo quản ký gửi. Chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán được lưu ký bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán lưu ký là chứng khoán(các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp) sau khi đã được ký gửi tại hệ thống lưu ký chứng khoán.

Chỉ có chứng khoán đã lưu ký mới có thể thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ở đây, hệ thống lưu ký chứng khoán sẽ bao gồm có Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Thành viên lưu ký chứng khoán (gồm các công ty chứng khoán và các ngân hàng thương mại được cấp phép).

Chứng khoán lưu ký là gì?

Trung tâm lưu ký chứng khoán

Lợi ích của chứng khoán lưu ký

Hầu hết mọi doanh nghiệp khi tiến hàng kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán đều hướng tới việc lưu ký chứng khoán. Việc chứng khoán được lưu ký giúp nhà đầu tư hưởng những lợi ích sau:

  • Tiết kiệm chi phí in ấn chứng chỉ chứng khoán, bảo quản chứng chỉ chứng khoán
  • Tránh được tình trạng chứng khoán bị hư hỏng, mất cắp hoặc thất lạc
  • Đảm bảo thanh toán nhanh, góp phần tăng vòng quay vốn của thị trường và của nhà đầu tư
  • Giảm rủi ro cho hoạt động của thị trường.

Chứng khoán được lưu ký ở đâu?

Chứng khoán đã lưu ký là chứng khoán đang mua bán hàng ngày trên sàn hiện tại. Lúc này, chứng khoán được lưu ký tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản. Mọi quyền thực hiện trên thị trường sẽ được thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Doanh nghiệp cần làm gì khi chứng khoán chưa lưu ký?

Chứng khoán chưa được lưu ký là loại chứng khoán vẫn đang tồn tại dưới dạng sổ cổ đông/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Chứng khoán của doanh nghiệp chưa lưu ký thì doanh nghiệp cần thực hiện lưu ký chứng khoán theo hai trường hợp dưới đây:

Nếu đó là các Công ty Cổ phần chưa phải Đại chúng hoặc đã là Đại chúng nhưng chưa đăng ký lưu ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thì vẫn giao dịch mua bán.

Nếu đó là các Công ty Đại chúng đã đăng ký lưu ký với Trung tâm, đã có mã chứng khoán thì nếu sổ cổ đông không mua bán được.

Xem ngay: 1 phiên giao dịch chứng khoán là gì và các khái niệm cơ bản cần biết.

Chứng khoán lưu ký là gì?

Sàn giao dịch chứng khoán

Khi đó, muốn bán được sổ cổ phiếu, bạn cần mở tài khoản tại một Công ty Chứng khoán, gửi sổ cổ đông cho Công ty Chứng khoán đó để lưu ký số cổ phiếu đó lên sàn, chuyển sang trạng thái Chứng khoán đã lưu ký.

Chứng khoán lưu ký của khách hàng được lưu ký tại thành viên lưu ký thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Thành viên lưu ký là các công ty chứng khoán, ngân hàng Thương Mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký và đã đăng ký làm thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thành viên lưu ký không được sử dụng chứng khoán trong tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng vì lợi ích của bên thứ ba hoặc vì lợi ích của chính thành viên lưu ký.


Related Posts

Trả lời