Đòn bẩy tài chính là gì? Công thức tính đòn bẩy tài chính?

Đòn bẩy tài chính là gì là thắc mắc của nhiều người. Đòn bẩy tài chính đề cập đến việc…