1 phiên giao dịch chứng khoán là gì và các khái niệm cơ bản cần biết

Một phiên giao dịch chứng khoán là gì? Hay có những gì trong một phiên giao dịch chứng khoán? Bạn đọc có thể tham khảo các thông tin dưới đây.

Một phiên giao dịch chứng khoán là gì?

Trước hết, chúng ta cần hiểu chứng khoán là gì? Chứng khoán theo thuật ngữ thông thường được nhiều người sử dụng chính là các loại giấy tờ có giá khác nhau được các tổ chức phát hành (theo luật định).

Vậy giao dịch chứng khoán là gì? Dựa vào bản chất của hai từ “giao dịch”, chúng ta đã có thể mường tượng ra một thị trường với hai bên mua và bán, và hàng hóa ở đây là chứng khoán. Hiểu đơn giản, bên có tiền muốn mua chứng khoán, và bên có chứng khoán cần bán để lấy tiền, tất cả đều nhằm mục đích kinh doanh sinh lời.

Một phiên giao dịch chứng khoán là nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán, đầu tư chứng khoán giữa các chủ thể, và kết quả cuối cùng là cả người mua và người bán đều thỏa mãn sau khi kết thúc giao dịch chứng khoán.

Các khái niệm liên quan giao dịch chứng khoán

Lệnh giao dịch

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa

Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa và chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa.

Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

>> Tìm hiểu ngay: Chứng khoán Online là gì? Lợi ích và nguyên tắc đầu tư cơ bản cần biết.

1 phiên giao dịch chứng khoán là gì

Sàn giao dịch

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa

Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa và chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa và sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh giới hạn

Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh thị trường

Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Lệnh thị trường có các đặc điểm sau: Chỉ được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục; Là loại lệnh không xác định giá tại thời điểm nhập lệnh; Bị hủy ngay trên hệ thống nếu như không có lệnh đối ứng; Giá của lệnh thị trường được xác định là mức giá tốt nhất của lệnh đối ứng sau khi đã vào sổ lệnh.

Phương thức giao dịch

Giao dịch chứng khoán tại SGDCK Hà Nội và SGDCK Hồ Chí Minh được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh (bao gồm khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục) và phương thức giao dịch thỏa thuận.

>> Tìm hiểu ngay: chứng khoán là gì để làm giàu nhanh chóng nhất.

1 phiên giao dịch chứng khoán là gì

Biến động chứng khoán

Phương thức khớp lệnh định kỳ

Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán của khách hàng tại một thời điểm xác định.

Phương thức khớp lệnh liên tục

Là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Phương thức giao dịch thỏa thuận

Là phương thức giao dịch trong đó bên mua, bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và thông tin giao dịch được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận.

Xem thêm: Đòn bẩy tài chính là gì? Công thức tính đòn bẩy tài chính

Hi vọng với những thông tin trên đây, phần nào giúp quý khách định hướng được các khái niệm, hoạt động trong một phiên giao dịch chứng khoán. Quý khách hàng cần nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, tuy nhiên cần bình tĩnh xem xét khách quan để có được những khoản đầu tư chứng khoán sinh lời lớn mạnh.


Related Posts

Trả lời